نمایش محصول

نظريه بيداری اسلامی...

نظريه بيداري اسلامي براساس انديشه‌‌ي سياسي حضرت آيت‌ الله‌العظمی خامنه‌‌اي (مدّظلّه‌العالي) 3 زبانه

درباره کتاب

بيداري اسلامي به شكل يك نظريه منسجم و علمي در انديشه ‌سياسي آيت‌الله خامنه‌اي مورد بررسي و تحقيق است. ايشان به اين مهم در سه مقطع توجه نموده‌اند: اول در سالهاي دهه چهل و پنجاه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، دوم در طي سي سال گذشته يعني سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و سوم در سال جاري و بعد از جنبش هاي اسلامي و خيزش بيداري اسلامي در منطقه عربي و افريقا.
از نظر ايشان بيداري اسلامي واقعيت انكارناپذيري است كه به‌صورت يك پروسه و نه پروژه در ذهن و دل و ايمان مسلمانان غليان نموده است و اين ناشي از "احساس تحقير شده‌گي" است كه در اثر سلطه استعمار غرب طي قرون گذشته به جوامع اسلامي ايجاد شد است؛ با اين وصف از نظر معظّمٌ له بيداري اسلامي همان "عزت اسلامي" است كه در اثر انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك الگوي زنده و پويا در برابر چشم مسلمانان جلوه‌گر شده است و اين الگو تا آخرين مراحل، "تمدن غرب" و نظام "ليبرال دمكراسي" را به چالش مي كشد.
لازم به ذکر است که نظريه آيت‌الله خامنه‌‌‌اي(مدّظلّه) درباره بيداري اسلامي برگرفته شده از بيانات و يا آثار معظّمٌ‌له البته با نوعي "بازسازي" و يا تركيب جديد مي‌باشد. استنباط نويسنده از مجموع فكر معظّمٌ‌له راجع به بيداري اسلامي و در گستره و چشم‌اندازي وسيع‌تر تحولات بيداري اسلامي فعلي ديده شده و سعي گرديده "اصول فكر سياسي" ايشان در "برداشتي آزاد" مدنظر قرار گيرد.

صفحاتی از کتاب

بيداري اسلامي همان "احساس هويت اسلامي" نيرومندي است كه ملتهاي مسلمان را در سراسر جهان به مطالبه همه‌جانبه حضور اسلام در زندگي دعوت كرده و حاصل تلاش مصلحان، شهدا، مخلصان و انسانهاي والايي است كه نگذاشتند اين پرچم پرافتخار به زمين بيفتد.
با توجه به مطالب گفته شده، اهميت تحقيق پيرامون شناخت ماهيت و عمق بيداري اسلامي و بازتاب‌هاي آن مي‌تواند اين نتايج و موضوعات را شامل شود:
1ـ بيداري اسلامي نشان از پويايي و حيات و نشاط اسلام است.
2ـ بيداري اسلامي نشان از احساس هويت و شخصيت احياء شده مسلمين در دوران معاصر است و جرياني است جاري و زنده كه هم‌اكنون به سرنوشت مسلمان و جوامع اسلامي پيوند دارد.
3ـ بيداري اسلامي مقابله با سلطه استعمار و استكبار است كه نوعي احساس تحقيرشدگي را به جوامع اسلامي القاء نموده بودند.
4ـ بيداري اسلامي پرچمي است كه مسلمانان مي‌توانند زير لواي آن به وحدت و اتحاد واقعي برسند.
5ـ بيداري اسلامي اميد و رشد و رسيدن به تمدن اسلامي و حضور همه‌جانبه اسلام را در چشم‌انداز حيات طيّبه اسلامي خود نويد مي‌دهد.

راهکارها و چشم‌انداز بيداري اسلامي


همچون رودخانه‌اي خروشان با سرچشمه‌اي از دل تاريخ شروع شده و در بستري پرپيچ و خم بعد از عبور از موانع بسيار، با الحاق بستر انقلاب اسلامي به آن، همچون دريايي بزرگ پديدار گشت. در اين مرحله حفظ و شناخت اين دستاوردها بخصوص براي تعميق آن در بين جوانان، كاري است كه بايد انجام شود. جلوگيري از به هدر رفتن ذخاير معنوي و انساني در اين بستر جديد، در حقيقت ممانعت نمودن از "غارت قيام" توسط دشمنان آن مي‌باشد و اين امر ممكن نيست مگر در اثر همراهي و مجاهدت خواص جوامع اسلامي و بخصوص علماي دين كه با زنده نگه‌داشتن فرهنگ اسلامي كه همان "هويت به غارت رفته" جوامع مسلمان است، از مقهورشدن اين ملتها درمقابل فرهنگ غرب جلوگيري به‌عمل آورند. دراين جهاد مقدس پافشاري بر حفظ اصول و ارزشها و خودسازي اسلامي، براي بيدارگران و انقلابيون امري لازم و حتمي است.
اما براي رشد و تكامل هرچه بيشتر بيداري اسلامي لازم است كه در ايران عزيز به عنوان الگوي موفق و قطب نماي اصلي اين جريان، "نهضت نرم‌افزاري و توليد علم" هرچه بيشتر به ثمر رسيده تا "با نشاط اجتهادي و توليد فكر علمي و ديني" ضمن رشد هرچه بيشتر انقلاب اسلامي، قشر انديشمند و نخبه خود را وارد در اين حركت كرده، و با توليد علم، دانشگاهها و مراكز علمي و فكري و دين، ما در صف مقدم ساختن "تمدن اسلامي" قرار بگيرند.

موضوعات مهم

ماهيت و اهميّت نهضت بيداري اسلامي/ تاريخچه ي بيداري اسلامي/ آسيب‌شناسي بيداري اسلامي/ راهکارها و چشم‌انداز بيداري اسلامي
movie
نظريه بيداری اسلامی...