نمایش محصول

حافظ هفت (رمان)

شرح داستانی وقایع سفر رهبر معظّم انقلاب اسلامی به شیراز و حواشی آن

درباره کتاب

کتاب "حافظ هفت" شرح وقایع سفر رهبر معظّم انقلاب اسلامی و حواشی آن است در قالب یک رمان.
بنابرداستان کتاب، پیشنهاد نگارش این کتاب به يك نویسنده‌ی جانباز شیمیایی ارایه می‌شود و او پس از تردید اوّلیه در پذیرش پیشنهاد به علّت ضعف بنیه و مشکلات جسمانی و تردید در توان انجام آن، مشروط به همراهی یکی از دوستان نویسنده‌ی ارمنی‌اش، پیشنهاد را می‌پذیرد.
کتاب به قلم اکبر صحرایی و توسط انتشارات سوره در 456 صفحه عرضه شده است.

movie
حافظ هفت (رمان)