نمایش محصول

واجب فراموش شده

راهبردهای مقام معظّم رهبری در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر

درباره کتاب

کتاب حاضر شامل فرمایشات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که در نه فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصول یک تا هشت به ترتیب به موضوعات؛ ضرورت، وجوب، تاثیر، مصادیق معروف و منکر، شیوه‌ی صحیح و موثر، وظیفه‌ی مردم، وظیفه‌ی مسئولین و هشدارها پرداخته شده است.
فصل نهم نیز به احکام و استفتائات از معظّمٌ‌له پیرامون موضوع مذکور اختصاص دارد و در آن موارد مبتلا‌به جامعه نظیر ماهواره، موسیقی، تراشیدن ریش، کراوات، طلا، و لباس برای مردان، نظر به نامحرم و ... مورد اشاره قرار گرفته است.

موضوعات مهم

ضرورت، وجوب و تأثیر/ مصادیق معروف و منکر/ شیوه‌ی صحیح و موثر/ وظیفه‌ی مردم و مسؤلین/ احکام و استفتائات
movie
واجب فراموش شده