نمایش محصول

سیمای آرمانی طلبه

در نگاه مقام معظّم رهبری (مدّظلّه‌العالی)

درباره کتاب

"نقل از مقدمه‌ی کتاب"
طلبه در حیات صنفی خود باید به سمت یک غایت بلند در حرکت باشد و خود را برای رسیدن به قله‌ای مرتفع آماده کند. بسنده کردن به اهداف خرد و اکتفا به بهره‌هاي معمولي و دم دستي، و خود را آماده اقدامات بزرگ نديدن و شور حركت عالي نداشتن، نشان از كوچكي شخصيّت و پايين بودن قيمت انسان دارد. همان گونه كه دل مشغولي‌هاي بزرگ و در سر پرورندان همت‌هاي عالي نشان عظمت شخصيّت و علو قيمت او است. كه: "قدر الرجل علي قدر همته و من شرفت همته عظمت قيمته".
در اين نوشتار برآنيم كه با استفاده از ارشادات رهبر انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سيماي مطلوب طلبه را ترسيم كنيم و افق دوردستي را كه طلبه با تلاش و تكاپو بايد در جان خود محقق سازد معلوم سازيم. يعني بيان كنيم "طلبه مطلوب" چه ويژگي‌ها، برخورداری‌ها و دارایی‌هایی دارد؟
این اثر، عمده نگاه خود را به حيات خود طلبه، فارغ از تشكيلات و سازمان روحانيت معطوف ساخته و مخاطب خود را تنها آحاد طلاب – نه مديران و برنامه‌ريزان و كارگزاران و مسئولان حوزه – قرار داده است. گرچه بی تردید همه‌ی مدیران و سیاست‌گذاران حوزه به اين نگاه نياز دارند. بنابراين رسالت اين دفتر اعطاي خودشناسي و خودآگاهي صنفي به شخص طلبه است نه مهندسي ساختار حوزه، و بنا دارد طلبه را در طرح كلان خودسازي صنفي ياري رساند.

موضوعات مهم

طلبه‌ی مطلوب و نصاب طلبگی/ جامعیّت اخلاقی، علمی، و اجتماعی/ بایسته‌های اخلاقی، معنوی و شخصیّتی
movie
سیمای آرمانی طلبه