نمایش محصول

فرهنگ

در منظر مقام معظّّم رهبری

درباره کتاب

کتاب فرهنگ در منظر مقام معظّم رهبری حاصل تلاشی است که از یکسو ارایه‌ي اثری شامل برخی مباحث نظری مطرح و قابل اعتناء صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان حوزه‌ی فرهنگ را وجهه‌ی همّت خود قرار داده و از سوی دیگر سعی در ارایه‌ی تصویری موزون از منظومه‌ی فکری و دیدگاههای راهبردی رهبر معظّم انقلاب اسلامی در این حوزه دارد تا در مجموع اهمیّت، حساسیّت، عمق و گستردگی مباحث آن را برای مخاطبین کتاب روشن سازد.
اين كتاب به اهتمام امیر سیاهپوش و علی آقاپور (مرکز پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی صدرا) تدوین و توسط مؤسسه نشر شهر در 1164 صفحه عرضه شده است.

موضوعات مهم

اهميّت و پيچيدگي فرهنگ/ مباني فرهنگ/ عرصه‌هاي فرهنگ/ جبهه‌ي فرهنگي/ مديريت فرهنگي/ تبليغ و نشر فرهنگ، عوامل و ابزار آن/ صدور و انتشار فرهنگ انقلاب
movie
فرهنگ