نمایش محصول

کريمانه

روایت حضور مقام معظّم رهبری در منازل شهدا، کرمان 1384

درباره کتاب

کتاب کريمانه، روايتی‌ست داستانی از ديدارهاي مقام معظّم رهبري با خانواده‌هاي شهدا که سال 84 در جريان سفر ايشان به استان کرمان صورت گرفته است. معظّمٌ‌له در امتداد سفر ده روزة خود به استان کرمان در خانة چندين شهيد حضور يافته‌اند که شرح آن در اين کتاب آمده است.
علاوه‌براین، معرفی بسیار خوبی نیز از زندگی شهدایی که نامشان در کتاب آمده به دست می‌دهد. برخی از اتفاقات جالب سفر سال 84 نیز در کتاب شرح داده شده‌اند. کریمانه با به تصویرکشیدن متن و حاشيه‌هاي بسيار مهم و جذاب دیدارهای مقام معظّم رهبری با خانواده‌های شهدا در کرمان، جلوه‌اي ديگر از خورشید فروزان انقلاب اسلامی را نمایان می‌کند.

movie
کريمانه