نمایش محصول

کتاب میزبانی از بهشت

روایت حضور معظم رهبري در منازل شهدا ـ مشهد مقدس 7/فروردین/1376

درباره کتاب

هفتمين روز سال هفتادوشش، پنج خانوادة شهيد در قسمتي از مشهد مقدس، ميزبان رهبر معظم انقلاب هستند. سه خانواده، دوشهيده هستند و دو خانوادة ديگر، تنها پسرشان را در راه اسلام داده‌اند. کتاب اين پنج ديدار را روايت مي‌کند.
سبک روايت‌گري اين کتاب، تا حدودي داستاني و البته مستند است. و در هر روايت، مختصري هم دربارة خود اين شهدا و خاطرات و نحوة شهادت آنها و برخورد خانواده‌ها با اين شهادت گفته شده است.
با مطالعة اين کتاب، تا حدي، دليل اين حد از توجه و تکريم و احترامِ مقام معظّم رهبری نسبت به خانواده‌هاي شهدا را متوجه مي‌شويم.

movie
کتاب میزبانی از بهشت